VOOC CHÀ VÁ CHÂN NÂU - BIỂU TƯỢNG CỦA APEC 2017

17:15:15 29-07-2017

Theo đề nghị của UBND thành phố, thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương chọn Vooc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà làm hình ảnh đại diện cho thành phố Đà Nẵng nhân sự kiện Apec 2017 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng năm 2017.

Trước đó Hiệp hội Du lịch TP. Đà Nẵng và nhiều ý kiến đã đề nghị Đà Nẵng lấy loài vật quý hiếm này làm biểu tượng cho Đà Nẵng. Và trong dịp năm mới 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Đà Nẵng cũng đã chọn hình ảnh của con vật này để làm bưu thiếp chúc mừng năm mới. Cũng liên quan đến loài linh vật này, năm 2016 UBND TP. Đà Nẵng cho phép xây dựng hình ảnh cá thể vooc chà vá chân nâu là biểu tượng đa dạng sinh học của Đà Nẵng. Đây là cơ hội để thu hút, quan tâm bảo vệ và quảng bá du lịch, phát triển loài sinh vật đặc hữu này của Đà Nẵng.